Държавен изпит

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ“

Бакалаври

2020-2021 г.

Прочетете и изтеглете тук актуализирана информация за двете части на изпита с примери, критерии, начини на образуване на оценките за отделните компоненти и актуални програми за сесиите през 2021 г.