Видео информация за нас

Вижте цялата необходима информация за това как, кога и къде да кандидатствате за „Френска филология“ тази година!

#infoslettresfr


Научете каква квалификация и каква професионална реализация ще Ви даде „Френска филология“!

#infoslettresfr


Научете какви дисциплини се изучават във „Френска филология“!

#infoslettresfr


Научете как е организирано обучението във „Френска филология“!

#infoslettresfr


Започваме да Ви разказваме повече за нас, за да направите най-правилния избор!

Тук ще видите колко много са причините да изберете да продължите образованието си в специалност „Френска филология“ в СУ.

#infoslettresfr