Пътуваща изложба „Да спасим планетата!“

В края на октомври 2013 г. Франкофонският център за академично качество в СУ „Св. Климент Охридски“ (ЦАК) прие пътуващата изложба на плакати „Да спасим планетата!“.

IMG_0793

Между февруари и април 2013 г. Франкофонският регионален център за Централна и Източна Европа (ФРЕЦЦИЕ) в сътрудничество с Посолството на Конфедерация Швейцария в България, Федерация Валония-Брюксел, Езиков център към Женевския университет, Център за активно езиково и медийно обучение CAVILAM към Алианс Франсез и Франкофонски институт за устойчиво развитие, организира и проведе конкурс за плакат под надслов „Да спасим планетата!“. Продължете да четете Пътуваща изложба „Да спасим планетата!“

Юбилейна международна научна конференция „Пренаписване и вариативност“, Катедра „Романистика“, ФКНФ

Непосредствено след Празника на народните будители 1 ноември Катедра „Романистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проведе своята традиционна международна конференция, която тази година протече под знака на две значими годишнини: 90 години от създаването на Катедра „Романистика“ и въвеждането на специалността френска филология в университетското обучение в България, и 30 години от създаването на специалност румънска филология. Конференцията, която се вписва в мащабните научни прояви във връзка със 125-годишнината на СУ, се организира и проведе с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на СУ, Френския институт в София и Валони-Брюксел Ентернасионал.
Продължете да четете Юбилейна международна научна конференция „Пренаписване и вариативност“, Катедра „Романистика“, ФКНФ