Архив на категория: новини

Лауреати на Prix du mémoire universitaire francophone 2016 и 2017 – възпитаници на Катедра по Романистика

В началото на 2018 г. Университетската агенция за франкофонията и посолството на Франция в България проведоха за трета поредна година конкурсното събитие „Награда за университетска дипломна работа/дисертация на френски език“ (Prix du mémoire universitaire francophone), в което отличават авторите на най-добрите магистърски дипломни работи и на най-добрите дисертации, написани на френски език и успешно защитени в български висши учебни заведения през изминалата година.

С радост съобщаваме, че първа награда в категорията „дипломна работа“ беше връчена на Зорница Петрова, завършила МП „Превод“ с френски език към катедра по Романистика и катедра по Англицистика и американистика. Нейната дипломна работа, подготвена под ръководството на проф. дфн Ирена Кръстева и блестящо защитена през октомври 2017 г., изследва Le rôle de la traduction dans la constitution d’un langage conceptuel : Le Sacré et le Profane de Mircea Eliade (Ролята на превода за изграждане на концептуален език: „Сакралното и профанното“ от Мирча Елиаде).

Припомняме, че на предходното издание на събитието (януари 2017 г.) първо място получи дисертацията на Явор Петков « La fin de l’appartenance culturelle dans le roman migrant québecois » („Краят на културната принадлежност в квебекския мигрантски роман“), също подготвена и защитена в катедра по Романистика под ръководството на доц. д-р Рени Йотова.

Искрено се гордеем с успехите на нашите студенти и поздравяваме от сърце лауреатите за заслужените им отличия!

Разширяване на сътрудничеството с Memsource Cloud: академично издание и програма за сертифициране на студенти

Плодотворното сътрудничество между Магистърска програма „Превод“ и платформата Memsource Cloud, започнало през 2014 г., продължава и се задълбочава. За поредна година студентите по превод ще се обучат безплатно за работа в платформата и така ще придобият едно допълнително предимство за пазара на труда.

Тази година за първи път МП „Превод“ е поканена да участва и в новата програма на Memsource Cloud за сертифициране на студенти за работа с програмата. Желаещите ще придобият умения не само на езикови специалисти, но и на мениджъри на проекти по превод, а успешно издържалите писмените тестове ще получат и сертификат. Така придобитите умения за работа с платформата се увеличават и задълбочават. Сертифицирането е напълно безплатно, а интересът на студентите към него – голям.

За повече информация за Memsource Cloud вижте тук.
За история на сътрудничеството ни с Memsource Cloud вижте тук, тук и тук.

Участие на екип студенти от Френска филология в Le Choix Goncourt de la Bulgarie 2018

За първи път екип от наши студенти с ръководител ас. Владимир Сунгарски участва в културното събитие Le Choix Goncourt de la Bulgarie 2018.

Очаквайте подробности!

Академичното издание на Memsource Cloud CAT tools отново на разположение на студентите от МП „Превод“

Memsource Cloud е една от най-известните облачни платформи за преводачи, агенции и предприятия, използващи преводачески услуги. В нея се предлагат гъвкави интегрирани решения за преводаческа работа в облак, преводи в екип,  възлагане, превъзлагане и управление на проекти. Така Memsource Cloud осигурява на клиентите си изцяло уеб-базирано комплексно софтуерно решение и постоянно актуализиран и поддържан инструментариум за превода.

 

От ноември 2014 г. магистърска програма „Превод“ се присъедини към академичната програма на Memsource Cloud, отворена за университетите, които предлагат програми по превод. Тази програма стартира през май 2012 г. Към днешна дата в нея членуват 96 университета от цял свят. През април 2017 г. МП „Превод“ за пореден път поднови членството си в програмата.

В рамките на Академичната програма на Memsource Cloud на студентите от членуващите в нея университети се предоставя безплатен едногодишен подновяем достъп до екипното издание на Memsource Cloud за целите на тяхното обучение. По този начин Продължете да четете Академичното издание на Memsource Cloud CAT tools отново на разположение на студентите от МП „Превод“

Memsource Cloud CAT tools – един от най-съвременните софтуери в помощ на превода на разположение на студентите от МП „Превод“

memsource-logo

Светът на преводаческите услуги и на езиковата индустрия се развива със светкавична бързина през последните десет години. Това налага професионалното академично обучение по превод да адаптира по максимално гъвкав начин своето съдържание, методи и форми, за да продължи да осигурява на своите студенти най-актуално обучение и максимални шансове за отлична професионална реализация.

От ноември 2014 г. магистърска програма „Превод“ се присъедини към академичната програма на Memsource Cloud, предназначена за университетите, които предлагат програми по превод. Тази програма стартира през май 2012 г. и до днес в нея членуват 26 университета от цял свят. През април 2016 г. МП „Превод“ поднови членството си в програмата.

В рамките на Академичната програма на Memsource Cloud на студентите от членуващата програма се предоставя достъп до екипното издание на Memsource Cloud за целите на тяхното обучение. По този начин те усвояват нови техники за превод с CAT tools, придобиват нови полезни умения и са в крак с последните достижения на технологиите в областта на софтуера и приложенията за преводачи.

МП „Превод“ постоянно актуализира преподаването на технологиите за преводачи с оглед на последните развития на пазара. С присъединяването си към академичната програма на Memsource Cloud и благодарение на предоставения в нейните рамки лиценз за използване на облак-базирания пакет за преводачи на Memsource, МП „Превод“ още от 2014/2015 учебна година разшири броя и обхвата на преподаваните CAT tools. Програмата интегрира използването на Memsource Cloud и в други дисциплини в рамките на екипна работа, по-специално в „Преводачески проект – симулация“ и в “Европейски институции и превод“.

 

Нова магистърска програма на катедра „Романистика“

От учебната 2016-2017 г. катедра „Романистика“ предлага още една нова магистърска програма с наименование „Франкофония, многоезичие и междукултурна медиация“, която ще бъде интердисциплинарна, а преподаването в нея ще се води изцяло на френски език. За програмата могат да кандидатстват дипломирани бакалаври от различни професионални направления на областите „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Педагогически науки“, които са в състояние да докажат ниво на владеене на френски език В2 или поне В1+ според Общата европейска езикова рамка. За по-подробна информация вижте рубриката „Магистърски програми“.

 

Ново в учебния план на „Френска филология“ – специализиращ избираем модул по Бизнес комуникации

Този модул е нововъведение в обучението по френска филология. Той беше включен в учебния план на специалността през пролетта на 2015 г. и ще бъде на разположение за първи път на студентите, които ще дойдат тази есен в специалността.

Специализиращият избираем модул „Бизнес комуникации“ цели Продължете да четете Ново в учебния план на „Френска филология“ – специализиращ избираем модул по Бизнес комуникации

In memoriam – проф. Божил Николов

На 20 май 2014 г. почина нашият скъп учител и колега

Bojil Nikolov3

проф. Божил Николов

1919-2014

Поклонението ще се състои в 15.15 часа на 23 май 2014 г.  в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Продължете да четете In memoriam – проф. Божил Николов

Конкурс за най-добра магистърска дипломна работа или докторантски дисертационен труд на френски език

Антената на УАФ в София съвместно с Френския институт организират конкурс за най-добра магистърска дипломна работа или докторантски дисертационен труд на френски език.

В конкурса могат да участват непубликувани дипломни работи или дисертации, защитени след края на академичната 2013/2014 г.

За повече подробности, регламент на конкурса и записване за участие, вижте тук.

Пътуваща изложба „Да спасим планетата!“

В края на октомври 2013 г. Франкофонският център за академично качество в СУ „Св. Климент Охридски“ (ЦАК) прие пътуващата изложба на плакати „Да спасим планетата!“.

IMG_0793

Между февруари и април 2013 г. Франкофонският регионален център за Централна и Източна Европа (ФРЕЦЦИЕ) в сътрудничество с Посолството на Конфедерация Швейцария в България, Федерация Валония-Брюксел, Езиков център към Женевския университет, Център за активно езиково и медийно обучение CAVILAM към Алианс Франсез и Франкофонски институт за устойчиво развитие, организира и проведе конкурс за плакат под надслов „Да спасим планетата!“. Продължете да четете Пътуваща изложба „Да спасим планетата!“