Информационни и технически ресурси

MEMSOURCE CLOUD – НОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА CAT TOOLS НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МП „ПРЕВОД“

Светът на преводаческите услуги и на езиковата индустрия се развива светкавично бързо през последните десет години. Това налага професионалното академично обучение по превод да адаптира с максимална гъвкавост своето съдържание, методи и форми, за да продължи да осигурява на своите студенти най-актуално обучение и максимални шансове за отлична професионална реализация.

От ноември 2014 г. магистърска програма „Превод“ се присъедини към академичната програма на Memsource Cloud, предназначена за университетите, които предлагат програми по превод. Тази програма стартира през май 2012 г. и до днес в нея членуват 26 университета от цял свят.

В рамките на Академичната програма на Memsource Cloud на студентите от членуващата програма се предоставя достъп до екипното издание на Memsource Cloud за целите на тяхното обучение. По този начин те усвояват нови техники за превод с CAT tools, придобиват нови полезни умения и са в крак с последните достижения на технологиите в областта на софтуера и приложенията за преводачи.

МП „Превод“ постоянно актуализира преподаването на технологиите за преводачи с оглед на последните развития на пазара. С присъединяването си към академичната програма на Memsource Cloud и благодарение на предоставения в нейните рамки лиценз за използване на облак-базирания пакет за преводачи на Memsource, МП „Превод“ още от 2014/2015 учебна година ще разшири броя и обхвата на преподаваните CAT tools. От следващата учебна година нашата програма ще интегрира използването на Memsource Cloud в други дисциплини в рамките на екипна работа, по-специално в „Преводачески проект – симулация“ и в “Европейски институции и превод“.

–––––––––––––––––––––––––––

Библиотечни ресурси

 

 На разположение на студентите от магистърска програма „Превод“ са всички ресурси на Библиотечно-информационния център към Катедрата по англицистика и американистика, на Библиотеката за френскоезична литература към Университетската библиотека, на библиотеката към Франкофонския център за академично качество, на Факултетната библиотека на ФКНФ и на Университетската библиотека на СУ.

В Библиотечно-информационния център към Катедра „Англицистика и американистика“ е обособен специален отдел за книги по теория и практика на превода. През 2012 година той беше обогатен с най-нови и значими заглавия в тази област. Закупуването им стана възможно благодарение на финансиране по Научно-изследователски проект №31/05.04.2012 година, който беше финансиран от НИС на СУ „Кл. Охридски” и чиято цел беше създаването на уеб-базиран софтуер за съхраняване и обработка на специализирани глосари, създадени от дипломанти в магистърската програма.

Във всяка от двете библиотеки се съхраняват и дипломните работи на студенти от програмата и специален каталог за тях.

Университетската библиотека предлага в електронен формат множество книги по теория и практика на превода. Те са достъпни за четене от компютри в сградите на Ректората след регистрация: вж. http://site.ebrary.com/lib/ulibsofia/

Библиотечно-информационният център към Катедрата по англицистика и американистика се намира в Ректората, Централно крило, 161 ст.

Работно време: понеделник-четвъртък от 9.30 до 17 ч., петък: 9.30-13 ч.

Библиотеката за френскоезична литература, част от Университетската библиотека, се намира на партера на северното крило на Ректората, 222 стая.
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 17.30 ч., сряда – 13.30 ч. – 17.30 ч.

Във всяка от двете библиотеки се съхраняват и дипломните работи на студенти от програмата и специален каталог за тях.

Франкофонският център за академично качество в СУ „Св. Климент Охридски“ предлага достъп до електронни бази данни и енциклопедии, както и литература по теория и практика на превода на френски език за консултиране на място. Той се намира срещу Паричния салон в СУ. Работното му време е от 9.30 до 17.30 часа всеки делничен ден.

Университетската библиотека предлага в електронен формат множество книги по теория и практика на превода. Те са достъпни за четене от компютри в сградите на Ректората след регистрация.

http://site.ebrary.com/lib/ulibsofia/

Техническо оборудване на магистърската програма

Програмата залага на информационните технологии за комуникация при осъществяването на съвременно ефективно университетско преподаване и обучение.

Наличната апаратура, която предлага факултетската учебно-техническа база, включва:

– езикови кабинети,

– компютри за обучение на студентите и работа в Интернет,

– видеотехника за онагледяване на учебния процес.

Тази техника се използва пълноценно в учебния процес.

На разположение на преподавателите и студентите, които ползват наличната техника, са и човешки ресурси в лицето на специалисти по аудио-, видео- и информационни технологии, с които разполага ФКНФ или които специалността привлича на граждански договор като нещатни сътрудници (напр. за поддръжка на мрежата на Франкофонския център).

Обучаваните и обучаващите ползват също така фонда на Университетската библиотека.

Освен това Специалност „Френска филология“ разполага с учебни зали на съвременно равнище, които са оборудвани със средства по линия на международни проекти и дарения: Франкофонски център за академично качество (ЦАК), библиотека за френска литература. Специалност Английска филология предоставя на студентите богатия фонд на Британска библиотека и обновената и оборудвана с най-модерна апаратура аудитория 243. Всички тези ресурси се използват свободно от МП „Превод“. От учебната 2015/2016 г. МП „Превод“ разполага със специално оборудван по международен европейски проект Кабинет по превод.

CRF

ФКНФ към СУ „Св. Климент Охридски“ е осигурил и необходимото програмно осигуряване за обучение и работа, вкл. професионалните софтуерни продукти за преводачи на SDL International.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *