Преподаватели

КАТЕДРА „РОМАНИСТИКА“

Ръководител: доц. д-р Георги Жечев
Приемно време:
Понеделник: 14.00 – 16.00ч.​, 170 кабинет, Ректорат
За контакти: romanistika.su@gmail.com
Специалност „Френска филология“
Доц. д-р Георги Иванов Жечев
Фонетика и фонология на френския език; Френският език в Северна Америка; Езикови ситуации и политики във франкофонското пространство;   Сравнително изучаване на романските езици
Проф. дфн Силвия Стоилова Ботева
Морфосинтаксис II ч.; Увод в семантиката; Съпоставителни изследвания на френския и българския  език
Проф. дфн Дина Савова Манчева
Френска литература –   Просвещение и Романтизъм, Реализъм и Символизъм, Модернизъм и Авангардизъм; Съпоставително литературознание
Проф. д-р Албена Димитрова Василева-Йорданова
Морфосинтаксис I ч.; Техники на професионална комуникация; Анализ на дискурса; Етнография на комуникацията; Междуличностна комуникация; Франкофонията като фактор в трансатлантическата общност
Доц. д-р Весела Кирчева Генова
Френска литература – Средновековие, Ренесанс, Класицизъм; Бази данни и превод; Софтуер и  превод; Увод в синхронния превод; Преводачески проект – симулация; Стаж по превод
Доц. д-р Рени Рачева Йотова
Практически френски език; Анализ на литературния текст; Съвременна швейцарска литература; Увод в   литературите и културите на франкофонското пространство
Доц. д-р Елена Методиева Метева
Практически френски език; Специализиран френски език; Пропедевтика на френския език; История и теория  на превода
Доц. д-р Ирена Николова Кръстева
Практически френски език; Теория и практика на превода; Превод на художествени текстове, І и ІІ ч.
Гл. ас. д-р Елияна Георгиева Райчева
Френска литература –   Просвещение и Романтизъм, Реализъм и Символизъм, Модернизъм и Авангардизъм; Литературна стилистика
Гл. ас. д-р Маргарита Димитрова Руски-Вандова
Практически френски език; Специализиран превод на юридически текстове
Гл. ас. д-р Петър Георгиев Рогалски
Практически френски език; Морфосинтаксис
Гл. ас. д-р Антоанета Валентинова Робова
Практически френски език

Гл. ас. д-р Ивайло Валентинов Буров

Фонетика и фонология на френския език; Практически френски език

Гл. ас. д-р Жана Кръстева Тончева

Практически френски език; Специализиран френски език

Ас. Илия Богданов Илиев

Франкофонски цивилизации; Практически френски език
Ас. Aлександра Любомирова Желева

Практически френски език; Анализ на литературния текст

Ас. Боряна Недялкова Цанева

Практически френски език

Ас. Малинка Иванова Велинова

История на френския език, І и ІІ ч.; Практически френски език

Ас. Владимир Тонев Сунгарски
Практически френски език; Специализиран френски език
Ас. Вълчан Тончев Вълчанов
Практически френски език

Специалност „Италианска филология“
Гл. ас. д-р Неда Стоянова Бояджиева
Отговорник на специалността
Фонетика на италианския език; Стилистика; Практическа граматика
Гл. ас. д-р Дария Светлозарова Карапеткова
Практически италиански език; Специализиран италиански език; Превод
Ас. Даниела Емилова Янева
Италианска литература; Увод във филологията; Странознание на Италия
Ас. Диана Валериева Върголомова
Историческа граматика; Лексикология; Превод и редакция
Ас. Евгения Кирилова Атанасова
Превод
 Ас. Радея Гешева Практически език; Превод

Специалност „Румънска филология“
Доц. д-р Даниела Николаева Стоянова
Отговорник на специалността
Фонетика и фонология на   румънския език; Морфосинтаксис, I и II ч.; Теория и практика на превода; Практически румънски език; Конферентен превод
Гл. ас. д-р Румяна Стефанова Лютакова
Лексикология; Теория на превода; Практически румънски език; Проблеми на лексикологията и семантиката; Превод на  обществено-политически текстове
Ас. Ванина Димитрова Божикова
Нова румънска литература; Практически румънски език; Превод на художестена литература

 

Professores emeriti
Проф. Тома Томов
романска филология
Проф. Любомир Ванков
историческа граматика
Проф. Божил Николов
фонетика, лексикология
Доц. Ангелина Терзиева
френска литература
Доц. Христо Тодоров
френска литература
Проф. Красимир Манчев
езикознание
Проф. Йосиф Симеонов
езикознание
Проф. Петър Гълъбов
лексикология
Проф. Иван Петканов
италиански език и литература

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *