In memoriam – проф. Божил Николов

На 20 май 2014 г. почина нашият скъп учител и колега

Bojil Nikolov3

проф. Божил Николов

1919-2014

Поклонението ще се състои в 15.15 часа на 23 май 2014 г.  в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.


Блестящ университетски преподавател и плодовит учен-романист, проф. Божил Николов в продължение на повече от тридесет години преподаваше и изследваше фонетиката, фонологията и лексикологията на съвременния френски език в контрастивен план. Богатата му научна продукция наброява както новаторски университетски учебници, така и множество значими и международно признати научни трудове, монографии, студии и статии с решаващи приноси за развитието на филологическите изследвания. Професор Николов беше и виден лексикограф, автор на редица ценни речници.
Той блестящо съчетаваше преподавателската и изследователската си дейност с високи административни отговорности: заместник-декан на Филологическия факултет (1951-1955), първи декан на новооткрития Факултет по класически и нови филологии (1965-1967), заместник-ректор на СУ по международното сътрудничество (1972-1979), заместник-ректор, а по-късно и ректор на Института за чуждестранни студенти (1963-1965 и 1980-1983).
В продължение на дълги години проф. Божил Николов беше ръководител на Катедрата по Романска филология, днес Катедра „Романистика“. Под неговото ръководство и с неговата неизменна подкрепа в катедрата израснаха няколко поколения преподаватели и изследователи на френския език и култура. Светла личност, която работеше със страст и отдаденост, той закриляше и насърчаваше всички свои колеги, като полагаше особени грижи за младите. Диалогичен и крайно етичен, той винаги се вслушваше в повече мнения и не налагаше своята позиция. Професор Николов съумя да създаде и да поддържа в катедра „Романистика“ силен колективен дух и съзнание за споделена мисия и отговорности.

Последно сбогом, скъпи Учителю!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *