Ново в учебния план на „Френска филология“ – специализиращ избираем модул по Бизнес комуникации

Този модул е нововъведение в обучението по френска филология. Той беше включен в учебния план на специалността през пролетта на 2015 г. и ще бъде на разположение за първи път на студентите, които ще дойдат тази есен в специалността.

Специализиращият избираем модул „Бизнес комуникации“ цели да доизгради необходими теоретични знания и най-вече, да формира разностранни практически умения у студентите в областта на специализирания френски език и на бизнес комуникациите на френски език и между френски и български език. Модулът дава знания, практически умения и компетентности по специализиран френски език в ключови и свързани области, и запознава с технологиите и средствата за осъществяване на външните и вътрешнофирмените комуникации.

Обучението има за цел да развие познания и навици за делово общуване на специализиран френски език, така че да даде възможност на обучаващите се да изградят мотивация, стратегия и поведение за успешни комуникации на работното място и в бизнес среда, да покаже психологията на организационното поведение, общуването в организацията  и етикета в бизнеса.

Придобитите умения и знания по дисциплината ще позволят на успешно завършилите модула да усвояват нови компетенции, необходими за водене на преговори, сключване на договори с партньори, разширяване на бизнес контактите, както и умения, позволяващи ефективно изпълнение на служебните функции на висши мениджърски позиции.

Бакалавърската степен по специалността „Френска филология“ дава разнообразни възможности за професионална реализация, отворени към бъдещите развития в езиковата индустрия, пазара на езикови услуги, държавната служба, професионалната и бизнес комуникация.

– При получена педагогическа правоспособност дипломираните бакалаври по френска филология могат да се реализират и като преподаватели в средни училища, колежи и висши училища, асистенти във висши училища и университети.

– Завършилите специализиращия избираем модул „Бизнес комуникации“ могат да работят успешно и като квалифицирани специалисти с френски език в държавни и частни фирми в ключови области на бизнеса и туризма, специалисти и консултанти в международни организации, експерти в международни и национални проекти, и самонаети бизнес предприемачи.

Как се кандидатства за „Френска филология“?

С конкурсен изпит (на 28 юни 2015 г.) или с резултат от матура по френски език.

За подробна информация вижте сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ https://www.uni-sofia.bg/ .

За контакти:

Катедра „Романистика“

тел. (02)9308 281

имейл romanistika.su@gmail.com

сайт:  http://romanistika.org/

фейсбук страница:
https://www.facebook.com/pages/Специалност-Френска-филология/1505335556413288

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *