Лауреати на Prix du mémoire universitaire francophone 2016 и 2017 – възпитаници на Катедра по Романистика

В началото на 2018 г. Университетската агенция за франкофонията и посолството на Франция в България проведоха за трета поредна година конкурсното събитие „Награда за университетска дипломна работа/дисертация на френски език“ (Prix du mémoire universitaire francophone), в което отличават авторите на най-добрите магистърски дипломни работи и на най-добрите дисертации, написани на френски език и успешно защитени в български висши учебни заведения през изминалата година.

С радост съобщаваме, че първа награда в категорията „дипломна работа“ беше връчена на Зорница Петрова, завършила МП „Превод“ с френски език към катедра по Романистика и катедра по Англицистика и американистика. Нейната дипломна работа, подготвена под ръководството на проф. дфн Ирена Кръстева и блестящо защитена през октомври 2017 г., изследва Le rôle de la traduction dans la constitution d’un langage conceptuel : Le Sacré et le Profane de Mircea Eliade (Ролята на превода за изграждане на концептуален език: „Сакралното и профанното“ от Мирча Елиаде).

Припомняме, че на предходното издание на събитието (януари 2017 г.) първо място получи дисертацията на Явор Петков « La fin de l’appartenance culturelle dans le roman migrant québecois » („Краят на културната принадлежност в квебекския мигрантски роман“), също подготвена и защитена в катедра по Романистика под ръководството на доц. д-р Рени Йотова.

Искрено се гордеем с успехите на нашите студенти и поздравяваме от сърце лауреатите за заслужените им отличия!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *