Видео клипове

Защо да изберете специалност „Френска филология“? Вижте сами колко много причини има за това:

Започваме да Ви разказваме повече за нас, за да направите най-правилния избор!

Днес ще видите колко много са причините да изберете да продължите образованието си в специалност „Френска филология“ в СУ.

#infoslettresfr